2018-01-08 Nybro centrum

Nybro centrum är förstört i och med att det numera körs bilar överallt i ofta höga hastigheter.

Storgatan är för smal för att trafikeras på detta sätt. Trafikregler följs inte heller och vart ska man cykla på trottoaren?

Jag var i Kalmar igår och kände hur skönt det var att promenera på gågatorna där.

I Nybro behöver ingen gå långt från parkering till affärer. Argumentet att folk skulle handla mer om man får köra bil på Storgata gäller i alla fall inte mig ( och fler med mig)

Jag har tröttnat på detta trafikinferno och kommer i fortsättningen handla i Kalmar.

Detta var min synpunkt på ett viktigt kommunpolitiskt spörsmål.

 

Morgan Olsson, tf. gatuchef har svarat

Hej!

Tack för dina synpunkter.

Tråkigt att du känner att centrum är förstört, gångfartsområdet i centrum är och har varit en fråga som väcker starka känslor hos medborgarna.

Det finns de tycker om förändringen och tycker att området tillfört liv och fart till centrum och så finns det de som hellre hade velat ha gågatan kvar.

Gångfartsområdet skapades som ett försök att bibehålla ett levande centrum i Nybro genom att öka tillgängligheten för kunderna, med focus på att underlätta för de som av en eller annan anledning har svårt för att ta sig på gåendes fot längre sträckor när de handlat.

Att Storgatan skulle vara för smal för att tillåta enkelriktad motorfordonstrafik kan jag inte hålla med om och med tanke på att varken cyklister eller bilister får färdas snabbare än gångfart inom området räcker platsen gott och väl till för att samsas om utrymmet.

Nu är det ju tyvärr inte alla cyklister och bilister som håller denna låga hastighet, detta är ett problem som vi uppmärksammat polisen på.

Förhoppningsvis kommer polisen att genomföra kontroller lite oftare.

Jag hoppas verkligen att du kommer fortsätta handla i Nybro och öka möjligheten för staden att fortsätta ha ett levande centrum med en alldeles förträfflig torghandel och trevliga butiker.

 

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2018-01-10

Inkomna synpunkter