2017-12-04 Ansvar för avfall

Jag tycker att kommunen borde tala om för våra nyanlända so har grönsakshandel mm, hur man skall förfara med sitt avfall bestående av förpackningar av olika slag och inte bara dumpa det på marken vid parkeringen på oxbacken.

Morgan Olsson har svarat

Ursäkta det sena svaret, frågan har tyvärr förbisetts.

De nyanlända får information genom kommunen om dessa saker, som vad och var olika typer av avfall skall lämnas.

Mvh

Morgan Olsson, Gatuansvarig.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2017-12-04

Inkomna synpunkter