2017-11-20 Säkerhet och trygghet

Idag har min familj blivit bestulna på den 3:e låsta cykeln vid Järnvägsstationen i Nybro på mindre än 2 år. Något måste hända. Jag jobbar i Kalmar kommun och vad jag hör därifrån, så är stulna cyklar inte alls samma problem runt järnvägsstationen. Något måste göras. Detta är verkligen ingen bra reklam för Nybro kommun. Det stimulerar inte direkt medborgarna att cykla till järnvägsstationen och att därifrån åka kollektivtrafik. Sätt upp övervakningskameror, ställ krav på polisen är mina förslag. Jag skulle också vilja veta hur kommunen tänker i denna fråga, för det verkar ju vara en enorm överrepresentation av cykel-tjuvar i vår kommun, jämfört med andra kommuner. Jag är riktigt irriterad över att man inte vet om cykeln är kvar eller inte, när man kommer hem till Nybro från jobbet i Kalmar.

Thomas Bergström har svarat

Jag kommer att lyfta detta i kommunens brottsförebyggande råd (BRÅ) som sammanträder under augusti månad. Jag är inte främmande för att föreslå kameraövervakning, men vill flagga för att det inte är helt lätt att få tillstånd till kameraövervakning på allmän plats. Det krävs bland annat att man kan visa att man först gjort andra åtgärder och att man har ett underlag (dokumenterade polisanmälningar) som visar att det förekommer stölder. Jag ber att få återkomma till dig beträffande ärendets vidare hantering när det behandlats i  BRÅ.

Slutgiltigt svar av säkerhetschef Thomas Lundberg efter att frågan tagits upp i BRÅ

Angående din fråga om kameraövervakning på stationsområdet i Nybro tätort på grund av cykelstölder.

Frågan har diskuterats i kommunens brottsförebyggande råd under september.

Vi vet att det talas om att det stjäls många cyklar på stationsområdet. Antalet polisanmälda cykelstölder på området under perioden april-augusti (15/8) 2018 uppgår till tre stycken. Självklart är det tråkigt för de som drabbas. Underlaget är dock inte tillräckligt för att motivera såväl investering som skäl till åtgärden i en ansökan till Länsstyrelsen. Kanske är det så att det stjäls fler cyklar än vad anmälningsstatistiken visar men det är den faktiska dokumenterade statistiken vi måste hänvisa till.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-01 | skapad: 2017-11-20

Inkomna synpunkter