2017-03-01 Cykling på landsbygden

Köpenhamn är tydligen världens mest cykelanpassade stad… Här i Nybro dock har jag noterat att man har börjat lägga nåt makadamliknande material på allt fler grusvägar i kommunen. Det är inte cykelvänligt.

Borde man inte uppmuntra cykling på landsbygden också? Är det något som går att åtgärda? Nu vet jag att nylagda grusvägar är sliriga men detta är nåt material som de inte har brukat ha förut. Tror inte att det hjälper med inkörning på det.

Jerry Lindahl, Gatuingenjör har svarat

Hej!

Slitlager 0/16 (sten med storlek upp till 16 mm) är ett grusmaterial som har används under mycket lång tid på kommunens grusvägar. Skillnaden är att de sista 20 åren är det bergkross istället för naturgrus, eftersom vi ska värna om kvarvarande grusåsar. Vi är även styrda av upphandling på leverantör – och så länge levererat grus ligger inom norm i siktkurva kan kommunen inte påverka det.

Idag går det 60 tons lastbilar på vägar som är gjorda för häst och vagn engång i tiden, så påfrestningarna är mycket högre idag. För att få en högre bärighet på vägen så fräser vi numera in makadam i den. Lite grövre stenstorlek är ingen nackdel för vägens bärighet. Inom Nybro kommun har vi närmare 22 mil belagd enskild vägar som är utmärkta att cykla på.

Med vänliga hälsningar
Jerry Lindahl

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-09 | skapad: 2017-03-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4995 - kategori: 25

Inkomna synpunkter