2017-02-15 Trafikfrågor

Infart och utfart till Willys är alldeles för smal, det är utrymme att göra den bredare. Sedan den byggdes har faktiskt bilarna blivit större.

Hur kan man lämna tillstånd att bygga ett plank som skymmer sikten i korsningen Villagatan- Grönvägen, man måste ju köra fram så man är nästan ute på Grönvägen för att se trafiken dessutom spärrar man av övergångsstället för cyklister som kommer kör framför bilen och är en bit ut på gatan.

När man röjer snön på parkeringen vid Vårdcentralen och Astrakanen forslar man ner all snön i en rejäl hög i hörnet vid gatukorsningen Engshyttevägen- Tunnelgatan som skymmer sikten. Ibland har den varit så hög att man inte ens har sett att det kommer bussar.

Storgatan
När skall det bli trafikförbud på Storgatan. Promenerade på gatan en kväll i förra veckan klockan 20.30, då fyra bilar kör in och tre kör rätt igenom och kör ut vid Bolandersbäck, den fjärde kör till bankomaten på Storgatan och parkerar på höger sida där det inte finns någon P-ruta. Står man vid den gamla banklokalen ser man hela gatans längd. Åtskilliga är de som kör rätt igenom trotts att det finns parkeringar. Det hjälpte inte att handlarna tjatade att gatan skulle trafikeras för att få fler kunder, ett mycket dåligt argument. Är det något man behöver köpa så gör man det utan att behöva färdas på Storgatan. Det är butiker som stängt sedan man får köra på Storgatan.

En dag var det tre bilar som kör in på torget och parkerar trotts lediga parkeringar utmed gatan, en står där 5 minuter med motorn igång medan tanten handlar på torget. Hastigheten  åtlyds inte heller av alla. Parkerar gör man på båda sidor trotts att det inte är några parkeringsrutor.

Många skapar egna parkeringar utmed torget på Fabriksgatan. Den tillåtna hastigheten av 7 km är inte många som håller. Ibland är det förenat på livsfara att gå över Storgatan, knappast någon som stannar för gående. En man menade att det är bara att köra eftersom det inte finns markerade övergångsställe.

Hur kan man utan att kolla sikten på sommaren ge tillstånd att sätta upp plank vid restaurangen korsningen Grönvägen- Stora Nygatan, man får köra alldeles för långt fram för att se om det kommer bilar.

Läste i tidningen att man har planer på att bygga hyreshus bakom Folkan. vart ska alla besökande till Folkets hus parkera? En möjlighet är att alla som kör bilar till Balder går eller cyklar och att den parkeringen blir avsedd för besökande till Folkets hus.

Det är för herrarna och damerna som sitter på Balder att masa sig ut och ta del av vad jag skrivit och själva se hur det ser ut på stan och inte bara sitta vid skrivbordet och göra idíotiska  planer.

När det gäller parkeringen vid stationen är tiden en halv timma. Vid besök hos Minikliniken eller sjukgymnasten i gamla Ljungdahls kan man inte parkera där för besöken tar längre tid. Varför kan man inte göra den ena sidan för parkering till 2 timmar?

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

En del av dina frågor har du redan fått svar på så vad gäller dem så hänvisar jag till mitt förra svar.

Vad gäller mannen på Storgatan så har denne fel och känner tydligen inte till de trafikregler som gäller inom ett gångfartsområde.

Restaurangens uteplats vid korsningen Grönvägen/Stora Nygatan blev under föregående år lite väl vidlyftig och tog lite för stor plats av trottoaren i anspråk. Det blev något trångt för gående just vid hörnan. Detta kommer åtgärdas inför kommande säsong. Vad gällde sikten för bilister så upplevde vi den vid kontroll som tillfredsställande, visst är sikten bättre när uteserveringen inte är där men inte så dåligt att man är tvungen att köra ut för långt innan man ser. Man får anpassa hastigheten efter siktförhållandet, något som gäller vid alla korsningar.

Vi ser ju positivt på en eventuell byggnation på TOR 1&2 (tomterna som nu används som parkeringsplats). Då de flesta arrangemang på ”Folkets hus” sker på helger och kvällar så är det helt ok att under dessa tider använda sig av parkeringen vid Balder. Parkeringen vid Balder är endast reserverad för förvaltningspersonal och besökande vardagar kl 06:00-18:00 något som framgår av skylten vid parkeringens infart. Skulle inte detta 90-tal parkeringsplatser räcka så finns det väldigt många parkeringsplatser inom 300 meter från Folkets hus att välja på.

30- minutersparkeringarna är just korttidsparkeringar för att underlätta avlämning och hämtning av personer som kommer eller åker med buss eller tåg från stationen i Nybro. Vid besök på Minikliniken och sjukgymnasten i ”gamla Ljungdahls” så skulle jag rekommendera parkeringsplatserna som finns på Stora Nygatan och på Västra Magasinsgatan.

Du är alltid välkommen att besöka oss här på Balder. Du få gärna följa med mig under en arbetsdag om du vill, vem vet kanske kan vi tillsammans ”masa” och oss ut och titta på parkeringsplatser, korsningar eller något annat intressant.

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-18 | skapad: 2017-02-15
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4951 - kategori: 25

Inkomna synpunkter