2017-02-08 Civilförsvaret/Lottakåren

För en tid sedan frågade jag om Nybro kommun hade möjlighet att se över sina skyddsrum i händelse av krig. Svaret jag fick var att det var länsstyrelsen som handlägger sådana frågor. Gäller detta även nedanstående frågor?

På grund av det säkerhetspolitiska läget undrar jag om Nybro kommun har något samarbete med Nybro Civilförsvarsförening och med Nybroortens lottakår? Om inte anser jag att det kan vara hög tid att inleda ett sådant arbete. Beredskapen måste ju vara god om något oförutsett skulle hända. Nyligen hade till exempel spioner setts på Öland. Vilket land de kommer ifrån vet man inte, men man kan nästan ana. Det kanske bara är en tidsfråga innan någon främmande makt slår till och då måste vi alla vara förberedda! Hemvärnet har såvitt jag förstår ersatts med Nybro Civilförsvarsförening?

Komplettering till inlämnad synpunkt 2017-02-08
med ännu en fråga på samma tema. Har Nybro kommun något lager för matvaror i beredskap om det värsta scenariot skulle inträffa? Man fick ju veta på nyheterna igår och man kunde läsa på text tv att många lager som fanns under andra världskriget dumt nog lades ner efter kriget och att om det blev krig nu skulle matförrådet bara räcka en vecka! Man talade också om igår att det skulle vara önskvärt att satsa på mer närodlat så att matförråden lätt skulle kunna fyllas på. Jag hoppas att Nybro kommun har eller skall utarbeta någon strategi för att få till stånd ett matförrrådslager och att satsa på mer närodlat.

Det skulle också vara önskvärt med information till allmänheten om hur de skall kunna skydda sig ifall ett kärnvapenkrig skulle bryta ut. Akutväskor med mediciner, läkemedel, förbandsutrustning och kirurgisk utrustning bör också finnas i ett särskilt medicinförråd! I princip bör allt som kan tänkas behövas ingå i förrådet.

Säkerhetssamordnare Thomas Lundberg har svarat

Ber om ursäkt för sent svar.

Nybro kommun har ett avtal med Civilförsvarsförbundet (frivilliga resursgruppen i Nybro). Däremot har vi inget matvarulager eller strategi för mer närodlad mat i syfte att säkra mattillgången vid ett krig. Precis som du skriver har många beredskapslager fasats ut, så även det förråd som fanns i Nybro. Nybro kommuns hemsida  www.nybro.se innehåller en hel del information om hur man kan förbereda sig för en kris. På hemsidan länkar vi även till   www.krisinformation.se där du kan få information om hur man förbereder sig för olika typer av kriser och krig. Här finns även bra information om hur arbetet med uppbyggnaden av det civila försvaret på nationell nivå planeras.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-16 | skapad: 2017-02-09
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4925 - kategori: 25

Inkomna synpunkter