2017-02-01 Uteblivna svar på frågor

Hej !

Jag har under en längre tid begärt ett svar på några specifika frågor, Jag har förut haft mailkontakt med Gudrun Johnsson, Jan Darell och Mats Dalberg. Men ingen har gett mig svar på mina frågor. Enligt ett mail från Christina Davidson, så har hon förbjudit dessa personer att svara på mina mail. Nu på senare tid har jag begärt svar på frågorna från henne själv. Hon har tidigare sagt att de svarat mig. Jag har i många mail bett att Christina ska plocka fram det mail som innehåller svaren på mina frågor, men inget svar på detta har jag fått. Det tyder på att inget har hittats. Numera svarar inte ens Christina på mina mail. Jag tycker att en kommunordförande inte kan eller får handla på detta sätt mot oss kommunboende som önskar svar på frågor. Detta måste bli en skarp varning till Christina Davidson. Eventuellt bör en avgång ske och ny ordförande utses.

Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande har svarat

Det stämmer att vi tagit emot många mail med frågor från dig. I dessa menar du att kommunplacerade flyktingar både äger bilar och skickar hem pengar till sitt land och att det är Nybro kommun som förser dem med bidrag. Du frågar hur vi kan göra så, vilken kontroll vi har och varför dessa gynnas på andras bekostnad. Du påstår också att dessa flyktingar stulit din cykel och vill att kommunen ska ersätta dig eftersom vi enligt dig har ansvar för dessa personers agerande.

Socialchef Gudrun Johnsson och kommunchef Jan Darrell har för dig beskrivit skillnaden mellan Migrationsverkets ansvar för asylsökande, Försäkringskassans ansvar för introduktion av de som fått uppehållstillstånd och kommunens ansvar för alla invånares försörjningsstöd samt hur vi arbetar med de frågorna.

Du har alltså fått svar på de frågor du ställt. Vi har meddelat att vi inte kan hjälpa dig mer. Vi har beskrivit hur vi arbetar och gett dig fakta. Vi har även informerat dig om att du som invånare alltid har möjlighet att överklaga och få prövat om de beslut kommunen fattar är lagliga och att du dessutom kan vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som har en upplysningstjänst som svarar på frågor från allmänheten som rör klagomål.

När du inte tycker du fått de svar du vill ha, väljer du att beskriva medarbetarna i förklenande ordalag och har hos personalchefen begärt att de ska avskedas. Sedan har du vänt dig till mig som kommunstyrelsens ordförande. När jag inte heller kan ge dig de svar du vill ha övergår du till att anklaga mig för inkompetens, munkavel på anställda och att jag borde avgå.

Vi kan inte ägna oss åt att besvara samma frågor som upprepas gång på gång och vi anser att vi redan har svarat dig utförligt. Eftersom du menar att vi inte följer offentlighetsprincipen kan jag meddela att vi har alla dina mail och våra svar till dig i en diarieförd akt som du och vem som helst kan få del av.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-23 | skapad: 2017-02-06
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4917 - kategori: 25

Inkomna synpunkter