2017-01-24 Kraftledning Oskarshamn-Nybro-Hemsjö

Hej!
Varför får vi innevånare ingen brevburen info vad som händer i kommunen? Alla har inte tillgång till internet/sociala medier. Borde inte vara så svårt att trycka t.ex. ett månadsbrev o skicka ut detta via posten. Vi betalar ju trots allt skatt i denna kommun. Bor själv i Knivingaryd.

 

Anna Sara Bergkvist, Översiktsplanerare har svarat

Hej!

Det är Svenska kraftnät som planerar att bygga en ny kraftledning. Kommunen och privatpersoner som är sakägare får informationen översänd under bland annat samråd. Jag tycker att du ska kontakta Svenska kraftnät med din fråga. Det finns ett formulär och kontaktpersoner på denna länk:  http://www.svk.se/natutveckling/utbyggnadsprojekt/ekhyddan-nybro/

Med vänliga hälsningar

Anna Sara Bergkvist

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-28 | skapad: 2017-01-24
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4864 - kategori: 25

Inkomna synpunkter