2017-01-18 Snöröjning för vårdfolket

Nybro kommun är ett stort skämt! Det är skandal att ni inte kan tänka rationellt utan bara ekonomiskt. Snö kommer det alltid i vår region så vi behöver inte bli så överraskade.

Vet ni att ni är arbetsgivare för ett stort antal vårdfolk. Vi jobbar lördagar och söndagar samt storhelger men då stannar övriga kommunen upp. Här ska vi cykla och gå i halka och snömodd.

Försök att tänka till lite och hjälp oss med snöröjning på gator och trottoarer. Det är inte för mycket begärt. Ni behöver oss, vi är viktiga för snart tröttnar vi på detta bemötande. Ni har även brukare som vill ut varje dag men dom kommer inte ut på grund av att en del elrullstolar inte kommer fram i snömodd. Men det har ni väl ingen aning om.

Tack för ordet

Steve Lindahl, Driftchef vid Fastigheter har svarat

Tack för din synpunkt!

Snöröjningen på gator, gång- och cykelbanor i Nybro kommun sker efter en prioritering som innebär att snöröjningen påbörjas på de genomgående gång- och cykellederna, samt på gator i centrum och huvudgator vid 4-7 cm snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm djup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

Prioriteringen är politiskt förankrad i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.

När det gäller snö- och halkbekämpning på våra verksamhetsfastigheter så köper vi detta via Mark & Service som i sin tur anlitar externa resurser.

Vi prioriterar äldreboende och förskolor och har därför egen personal som snöröjer vid dörrar och gångstråk innan de externa resurserna hinner ta de större ytorna.

Med vänliga hälsningar

Steve Lindahl

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2017-01-18
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4847 - kategori: 25

Inkomna synpunkter