2017-01-17 Engshyttegatan och Storgatan

Engshyttegatan
Hur länge skall det fela plattor vid övergångsstället vid stationen? Det är månader som inget gjorts, skyll inte på vintern att det inte blivit gjort. I bland blir man tvingad att köra ner i hålen när man får möte, onödigt slitage på framvagnen.

Det står 3 konor som ibland är utplacerade på körbanan, som är ett hinder speciellt för bussarna. Troligen bus som inte kan låta bli dem. Kan inte tänka mig att ”kommungubbarna” placerar dem på det viset.

Många är det som inte respekterar att det är 30 km som gäller, många har så bråttom att de kör om och över den heldragna linjen inne på bussområdet, det är visserligen en polissak men ni kan ju tala om det för polisen.

Infart och utfart till Willys är alldeles för smal, det är utrymme att göra den bredare. Sedan den byggdes har faktiskt bilarna blivit större.

Hur kan man lämna tillstånd att bygga ett plank som skymmer sikten i korsningen Villagatan-Grönvägen, man måste ju fram så man är nästan ute på Grönvägen för att se trafiken, dessutom spärrar man av övergångsstället, cyklister som kommer kör framför bilen och är en bit ut i gatan.

När man röjer snön på parkeringen vid Hälsocentralen och Astrakanen forslar man ner all snön i en rejäl hög i hörnet vid gatukorsningen Engshyttevägen- Tunnelgatan som skymmer sikten. I bland har den varit så hög att man inte ens har sett att det kommer bussar.

Storgatan
När skall det bli trafikförbud på Storgatan? Promenerande på gatan en kväll i förra veckan klockan 20.30 då tre bilar kör in och alla tre kör rätt igenom och kör ut vid Bolanders bäck. Står man vid den gamla banklokalen ser man hela gatans längd. Åtskilliga är de som kör rätt igenom trotts att det finns parkeringar. Det hjälpte inte handlarnas tjatande att gatan skulle trafikeras för att få fler kunder, ett mycket dåligt argument. Så är det butiker som upphört.

En dag var det tre bilar som kör in på torget och parkerar trotts lediga parkeringar står där i 5 minuter med motorn igång medan damen handlar på torget. Hastigheten åtlyds inte heller av alla. Parkerar gör man på båda sidorna trots att det inte är några parkeringsrutor. Många skapar egna parkeringar utmed torget på Fabriksgatan.

Det är för herrarna och damerna som sitter på Balder att masa sig ut och ta del av vad jag skrivit och själva se hur det ser ut.

En vän av ordning och reda

 

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

 

Hej ”Vän av ordning och reda”

Jag skall försöka besvara dina frågor.

Vad gäller Engshyttegatan och plattorna där, så är skadan uppmärksammad/anmäld och kommer åtgärdas. När vet jag ej exakt men troligtvis under våren, det har varit upprepade problem med plattorna just på den platsen och de kommer förmodligen bytas ut mot något annat material. Under tiden så är det mycket riktigt två koner utplacerade på platsen. Att bussarna skulle ha svårigheter att passera konerna är inget som kommit till min kännedom från bussbolagen.

Infarten vid Willys är ca 9 meter bred, de flesta personbilarna är strax under två meter breda och får med maximal last vara 2,6 meter breda. Min bedömning är att infarten är tillräckligt bred. Det har heller inte kommit till min kännedom att det skulle varit några incidenter vid utfarten på grund av att den är för smal.

Vad gäller planket vid Villagatan/Grönvägen så har jag kollat och kommunen har ej lämnat något tillstånd för byggnationen av detta. När det byggdes vet jag ej men det är åtminstone flera år sedan. Men jag håller med dig om att det inte är optimalt placerat/utformat för bästa sikt i korsningen.

Vad gäller snöröjningen på MERKURIUS 5 (vårdcentralen) så varierar snöhögen på fastigheten med mängden snö som kommer, i vinter har snön som kommit inte orsakat någon särskilt stor snöhög. Skulle det komma väldigt mycket snö och snöhögen bli väldigt stor så får man som trafikant anpassa sig efter rådande omständigheter och helt enkelt försöka ta det lugnt och försiktigt i korsningen. Jag har kollat i olycksdatabasen (STRADA) och där finns inga registrerade olyckor kopplade till dålig sikt på grund av snö i korsningen.

Vad gäller Storgatan (gångfartsområdet) så är det inte aktuellt med något trafikförbud. Under året kommer möjligheten att placera automatiska pollare vid infarterna för att hindra fordonstrafik under de tider den ej är tillåten att utredas.

Det är sant som du säger att en del parkerar där de inte får eller under tider då det inte är tillåtet, från kommunens sida har vi dagligen en parkeringsvakt som övervakar parkering på plats i Nybro.

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson

Trafikingenjör, Nybro kommun

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-21 | skapad: 2017-01-19
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4854 - kategori: 25

Inkomna synpunkter