2017-01-13 Cykelväg mellan cykelvägarna önskas

I det stora hela så tycker jag att man är duktig på att ploga cykelvägarna I Nybro vintertid, det som man skulle kunna göra bättre för oss cyklister är att även ploga en ”cykelväg” mellan cykelvägarna. Som t.ex. så är ”alla” cykelvägarna plogade i Hanemåla men när man kommer till Peder Djups gata så blir det oftast besvärligt innan man kommer bort till rondellen. Skulle man inte samtidigt kunna ploga en ”gång/cykelväg” på Peder Djups gata för att länka samman cykelvägarna?

Leif Karlsson, Arbetsledare Mark & Service har svarat

Tack för din synpunkt. Meningen är precis som du skriver att länka ihop gång/cykelvägar. Anledningen till att du upplevde att det inte var så denna gång var att snön på Peder Djups gata var så fastkörd att vår maskin som röjer gång/cykelvägar inte fick bort tillräckligt utan tyvärr blev det ”knöligt”. Vi hoppas att det ska bli jämnare och bättre efter nästa snöfall.

 

Med vänlig hälsning
Leif Karlsson

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-21 | skapad: 2017-01-16
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4829 - kategori: 25

Inkomna synpunkter