2017-01-12 Lampor som inte fungerar

Vill bara ”upplysa” Er om att det är fler lampor som inte fungerar. Har sett att lamporna utmed Tunnelgatan/Storgatan inte heller lyser. Som jag har nämnt tidigare var det ju lamporna utmed Pukebergsgatan som inte lyste. Ställde tidigare en fråga om vilket bolag som sköter detta, eller rättare sagt inte sköter detta men fick inget svar. Vilket bolag är det eller har varit? Nu går vi mot ljusare tider men det är önskvärt att belysningen fungerar i Nybro ändå.

Komplettering till inlämnad synpunkt 2017-01-12
angående belysning som inte fungerar utmed Tunnelgatan/Storgatan. Som undertecknad har skrivit om tidigare så fungerar inte belysningen utmed Tunnelgatan/Storgatan ffa den delen som går ner till infarten till Nybro Vårdcentral och Astrakanen. Här behöver man i nuläget ett ”tunnelseende” för att ta sig fram. Förhoppningsvis åtgärdar kommunen detta omgående så att vi alla kan se ”ljuset i tunneln”! Vill också påminna om att bilisterna fortfarande kör alldeles för fort och det är inte många som stannar i tid för förbigående på övergångsstället till Storgatan samt vid övergångsstället i närheten av tunneln.

Karin Thyberg, Gatuchef har svarat

Tack för synpunkten. Bolaget som sköter det har besvarats tidigare. Synpunkter om trasig belysning lämnas bäst på följande länk:  http://nybro.se/kontakt/felanmalan/felanmalan-av-gatubelysning/

Nu får vi hoppas på ljusare tider!

/Karin

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-21 | skapad: 2017-01-16
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4830 - kategori: 25

Inkomna synpunkter