2017-01-09 Snöröjning

Återigen så kom det snö och ingenting händer när det gäller plogning av vägar och cykelbanor. Detta innebär att cyklister och joggare flyttar ut i vägbanorna där det är nedtryckt snö efter bilar. Vilket gör att trafikfaror kan uppstå. Inte en cykelbana plogad, inte en genomfartsgata plogad. Trodde det fanns någon form av jourverksamhet som skulle hindra att sådana här situationer inte ska behöva inträffa. Uselt är bara förnamnet. Men återigen så är det väl pengar som styr???

Leif Karlsson, arbetsledare Mark och Service har svarat

Tack för din synpunkt. Tråkigt att du upplevde att det inte var snöröjt på en enda cykelbana men riktigt så var det inte. Vi var ute och snöröjde gång-cykelbanor under torsdagen och den snö som kom under helgen kom inte över den gräns för snöröjning som Nybro kommun har beslutat:
När det snöar
• Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm. snödjup.
• Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm. snödjup.
• Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.
Enskilda vägar röjs i regel inte av kommunen. Detta sköts av andra aktörer.
Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Målet är att vi ska hinna röja de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

Med vänliga hälsningar

Leif Karlsson arbetsledare Mark & service

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2017-01-09
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4798 - kategori: 25

Inkomna synpunkter