2017-01-09 Kvarteret Brunnen

Jag tycker att det borde göras något åt Kvarteret Brunnen, det ser förskräckligt ut, många slänger sitt trädgårdsavfall där troligen för att det ser ut som det gör. Det finns en bit mark på Berggatan som man skulle kunna bebygga.

 

Sofia Ljungquist, Planarkitekt har svarat

Hej och tack för din synpunkt!

Handläggare från kommunen kommer åka till området i början på nästa vecka (v. 3) för att se om, och i sådana fall vad, vi kan göra i ärendet. Det är inte tillåtet att slänga skräp och trädgårdsavfall på kommunalägd mark, men tyvärr är detta ett vanligt förekommande och svårt att göra någonting åt.

Den del intill Berggatan som jag tror du syftar till när du skriver om byggnation är planlagd som ”allmän platsmark; park” vilket innebär att den inte får bebyggas utan att en ny detaljplan upprättas. Kommunen har inga planer på att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område.

Med vänliga hälsningar
Sofia Ljungquist

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-21 | skapad: 2017-01-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4800 - kategori: 25

Inkomna synpunkter