2017-01-03 Karpatorpet i Svartbäcksmåla naturreservat

Nybro 2017-01-03 Undertecknad har nyligen upplyst kommunen om att ett tjärpapperstak på Karpatorpet samt ett på utedasset lossnar och det regnar rakt in. Trots detta har inget gjorts med motiveringen att det är svårt att laga samt att branden på Åkrahällskolan kostade en hel del. Men Karpatorpet har väntat sedan långt innan 2003 på renovering. Om kommunen inte åtgärdar det akuta omgående så går det väl inte att rädda huset om ett eller två år då en renovering är planerad? Jag är ingen byggnadsingenjör men skulle man inte kunna fästa något på tjärpappen så att det inte regnar eller snöar in på nordsidan och på sydvästsidan? Risken är att taken inte kommer att hålla för tunga snömängder och jag har föreslagit att man kanske kunde gå in inifrån och stötta upp taken med någon stålkonstruktion?Isoleringen i krypgrunden bör också omgående tas bort så att det inte blir värre än det är. Träffade nyligen Mats Gunnarsson på projekt Mosjön och han verkade inte vara ointresserad av detta projekt. Det finns säkert fler intressenter och företag som kommunen kan anlita. Jag är medveten om att kommunen tycker att jag är en gnällig ”moraltant” som tjatar för mycket. Men jag vill bara att kommunen skall rädda det som räddas kan när nu intresset finns för att bevara Karpatorpet vilket jag är mycket tacksam för! Ingenting är omöjligt för smålänningar. Det måste finnas någon medelväg att gå för att rädda det unika båtsmanstorpet

Aline Sales, fastighetschef har svarat

Det politiska investeringsbeslutet om att bevara en ”kuliss” av Karpatorpet ses mot bakgrund av andra strategiska beslut, bl.a. den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad och att som en följd av den, att det inom Nybro kommun för närvarande pågår arbete med flera utredningsuppdrag och aktiviteter som på olika sätt berör Svartbäcksmåla och Karpatorpet.

I den byggnadsantikvariska rapporten Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad, 2010, som arbetats fram i samverkan mellan Nybro kommun och Kalmar läns museum, är Pukeberg 1:9; Karpatorpet, klassat som särskilt värdefull bebyggelse, med äkthetsvärde, samhällshistoriskt värde, och (miljöskapande värde). Beskrivningen lyder: Torpmiljö som ger ett genuint helhetsintryck. Har sannolikt koppling till Pukebergs glasbruk och utgör därmed en del av brukets mycket värdefulla kulturmiljö. Tidigare båtsmansrusthåll. Två stugor och stenkällare som ger intryck av att ha fått sin nuvarande gestalt just i det tidiga 1900-talet. (ej utskjutande knutar, fasspontad panel, glasveranda mm).

Under 2013 lät fastighetsavdelningen en sakkunnig fuktkonsult kontrollera hussvampangreppen i de båda träbyggnader som tillsammans bildar Karpatorpet. Kontrollen resulterade i en rapport som innehåller en kortfattad beskrivning av skadorna, slutsatser samt förslag till åtgärdslösning.

Samtidigt lämnades uppdraget, förslag till en långsiktig (5-10 år) handlingsplan för Svartbäcksmåla (Svartbäcksmåla-Krukebo) där föreningslivets stora engagemang ges ytterligare förutsättningar. Områdets utveckling ska stärkande samverka med utvecklingen i Pukeberg.

Arbetet har utmynnat i en långsiktig handlingsplan för en hållbar utveckling av Svartbäcksmålaområdet och innehåller frågor om bl.a. tillgänglighet, infrastruktur, skyltning, boenden, befintliga och ev. tillkommande byggnader, kulturhistoriska miljön (inkl. Karpatorpet), rekreations- och friluftsaktiviteter, växt- och djurliv m.m. Handlingsplanen antogs av Kommunstyrelsen 29 februari 2016.

I kommunplanens investeringsbudget 2019 finns 700 000 kr för renovering av Karpatorpet.

Med vänliga hälsningar

Aline Sales

Komplettering 2017-01-04

Tack för snabbt svar! Jag är mycket tacksam för att kommunen vill bevara Karpatorpet. Men just nu måste akuta insatser göras om torpet skall kunna stå kvar om ett eller två år då den riktiga renoveringen skall påbörjas! Om inte akuta insatser görs nu kommer det att bli mycket dyrare och svårare att göra insatser senare. Alltså måste akuta insatser när det gäller tjärpapperstaket på det värst ansatta rummet samt tjärpapperstaket på utedasset lagas omgående liksom lagning av sydsidan på utedasset. Snart har jag inget förråd för redskap eller tak över huvudet vid dåligt väder. Detta är en förutsättning om jag skall kunna fortsätta att sköta marktjänsten!

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2017-01-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4799 - kategori: 25

Inkomna synpunkter