2017-01-03 Containrar för återvinning i Nybro kommun

En Nybrobo bad mig nyligen om hjälp för att få bukt med nedskräpningen vid containrarna för återvinning i kommunen. Personen i fråga var särskilt upprörd över hur det ofta ser ut vid containrarna i Kungshall och säger sig ha talat med kommunen om detta ofta men tyvärr utan resultat. Undertecknad kan själv konstatera att jag ofta har sett hur hemskt det kan se ut bl a vid Åkrahällskolans containrar och på andra ställen i kommunen. Nu är det ju inte bara kommunen som ansvarar för detta utan även KSRR tror jag. Kan övervakningskameror vara en lösning? Kan kommunen informera medborgarna mer om hur man skall källsortera? För några år sedan gav kommunen ut almanackor med mycket miljöinformation. Kan kommunen fortsätta med detta? Många sköter sig exemplariskt men det finns tyvärr också många som är bekväma och slänger soporna direkt i naturen eller som är bekväma och inte vill köra till återvinningsstationerna med farlig avfall. Här behövs ! en tydlig skärpning om vad man får göra och vad man inte får göra! Nybro kommun har också fått många nya medborgare som kommer från utlandet som inte förstår språket och som behöver lära sig mer om detta liksom många svenskar också förstås. En annan lösning kan vara att arbetslösa får städa upp efter de ”soffpotatisar” som inte orkar källsortera eller lägga avfallet på rätt plats.

Charlotte Andersson, Miljöinspektör har svarat

Tack för dina synpunkter och dina förslag gällande sopstationerna i Kungshall och på andra ställen i Nybro. Ansvaret är fördelat på olika verksamheter och det finns inte möjlighet för Myndighetsnämnden att svara eller driva alla dina frågor. Därför har jag försökt ta reda på mer om var du lämpligen ska vända dig.

Det är riktigt att Myndighetsnämnden tidigare blivit uppmärksammade på problem vid sopstationerna i kommunen. Det är ”Förpacknings och tidningsinsamlingen”, vidare förkortat FTI, som ansvarar för insamlingen. Vid tidigare tillfällen då Myndighetsnämnden har fått in en anmälan har FTI informerats om detta, och Myndighetsnämnden har fått respons genom att platsen ställts i ordning. Vid varje sopstation finns kontaktuppgifter till FTI. Att höra av sig till FTI är det snabbaste sättet att få fram information om städbehov till rätt mottagare (servicetelefon 0200-88 03 11 eller mejl till  info@ftiab.se). Om detta inte fungerar som avsett och man inte anser att platsen iordningsställts efter anmälan kan man förstås anmäla detta till kommunens Myndighetsnämnd som kan utöva tillsyn på verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren kan emellertid inte förväntas besöka platsen dagligen för att veta om det är nedskräpat eller fullt. Undertecknad har i dag vidarebefordrat era synpunkter till FTI med målsättningen att det ska städas upp. Undertecknad planerar också att besöka sopstationerna i Kungshall och vid Åkrahällskolan i slutet av veckan. Frågan om övervakning med hjälp av kameror togs också upp med FTI. Sådana finns på några ställen i landet och det har då föregåtts av en rad beslut i en process som initierats av FTI. Det går bra att kontakta FTI för mer information och synpunkter gällande eventuellt behov av kameror.

Det är KSRR, som du nämner i ditt brev, som har ansvaret i kommunala renhållningsfrågor förutom nedlagda deponier. Undertecknad har varit i kontakt med KSRR gällande dina synpunkter om information. Enligt de uppgifter jag fått planeras en informationsinsats riktad till nyinflyttade. Jag har i skrivande stund inte lyckats få tag på Gabriella Leek som enligt KSRRs kontaktcenter är den som vet mer om denna insats. Bäst information tror jag att du får om du själv kontaktar henne, då har du också möjlighet att framföra dina synpunkter gällande informationsbehov.

För Myndighetsnämnden

Charlotte Andersson

Miljöinspektör

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-14 | skapad: 2017-01-10
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4806 - kategori: 25

Inkomna synpunkter