2016-12-09 Rökfritt

Jag tycker att Nybro Kommun ska vara en förebild och våga göra torg, utanför samlingslokaler, affärer, träffpunkter m.m RÖKFRIA. Eller begränsa innerstaden med rökhyttar så att friskt folk faktiskt kan vistas utan att behöva få rök på sig. Är rimligare att dem som röker blir begränsade än att dem som blir utsatta får stanna hemma eller inte kunna röra sig i centrum.

Thomas Bergström, Stadsträdgårdsmästare har svarat

Tack för dina synpunkter!

Jag ska lyfta frågan vidare i organisationen

Med vänliga hälsningar
Thomas Bergström

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-17 | skapad: 2016-12-09
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4758 - kategori: 25

Inkomna synpunkter