2016-12-08 Karpatorpet i Svartbäcksmåla naturreservat

Undertecknad vill kommentera någon som hade synpunkter på Karpatorpet i Svartbäcksmåla naturreservat 2016-11-30.

Personen i fråga ondgjorde sig över att kommunen vill renovera Karpatorpet och nämnde saker som den här personen inte har en aning om. Bl a påstods det att det var mer svamp än virke i huset och detta är inte sant! Vid den senaste inspektionen visade det sig att svampförekomsten hade minskat.och var knappt synlig så ett under måste ha skett! Undertecknad fick följa med in och jag kan intyga att det inte luktade vare sig mögel eller svamp! Jag blev jätteglad för detta och för att kommunen nu äntligen har beslutat sig för att renovera detta unika båtsmanstorp som härstammar från 1500-talet! Det finns inte många sådana torp kvar i vårt land så det är viktigt att bevara vår historia både för kommande generationer och för turisterna. Numera finns knappt inga glasbruk kvar så det här är j! u även ett sätt för Nybro kommun att marknadsföra sig. Tillfället är bra timat när kommunen ändå har för avsikt att förändra Svartbäcksmåla naturreservat som skall tillgodogöra sig mångas intressen, helt enkelt ett naturreservat både för människor, djur och natur.

Om kommunen hade skött underhållet av Karpatorpet på ett tidigt stadium så hade inte huset behövt förfalla så mycket som det nu har gjort och det hade inte blivit så dyrt. Men vad jag förstår så kommer kommunen att få någon form av bidrag för detta ändamål så att gemene man behöver inte vara oroliga för att pengarna inte skall räcka till välfärden också! För det kommer de att göra med tanke på skattehöjningar samt att det även blir intäkter för nyinflyttade till Nybro som också bidrar med skattemedel. Jag är helt övertygad om att de styrande i Nybro kommer att få debit och kredit att gå ihop! När allt blir färdigt så kommer ni som ondgjorde er över detta at! t bli stolta över det unika båtsmanstorpets historia och hur! dessa stackars människor fick slita ihjäl sig för att överleva. Ändå var det många som dog och många båtsmän kom aldrig hem igen och änkorna fick ensamma ta hand om sina barn och familjer. Många hade inhyseshjon och trångbodda var de. Dessa människors minne är värda att hedras och bevaras till eftervärlden! Förmodligen är Karpatorpet det kronotorp som lektor Folke Pettersson skriver om i sin historia om Karpatorpet. Den tycker jag att ni skall läsa som är arga för att kommunen skall renovera torpet. Då kanske ni förstår varför det är så viktigt att bevara Karpatorpet samt det andra torpet Målen i närheten av skidbacken.

På biblioteket går det att läsa historien om Suartebeckzmåla(som det stavades förr). Det finns säkert på cd-skiva också. Ni som ondgjorde er över den kommande renoveringen påstår även att kommunen har beslutat att göra akuta insatser. Detta har jag inte hört något om. Jag har inte fått något svar på detta i al! la fall. Men förhåller det sig på det viset är jag mycket glad och tacksam. Det är i så fall ett mycket klokt beslut av kommunen och kommer att resultera i att husen kan klara sig några år till tills renoveringen påbörjas! En sak är säker; det måste ha varit mycket bra virke i Karpatorpet som har kunnat stå så länge som det har gjort! Så bra kvalitét är det inte på virket numera och hade man skött underhållet och inte isolerat i krypgrunden så hade det som har hänt aldrig hänt! Det första kommunen bör göra är att snarast möjligt ta bort isoleringen i krypgrunden så att det inte blir värre än det är! Ni som är arga för att kommunen äntligen vill renovera torpet borde istället vara glada för att kommunen vill bevara torpen och vår historia till eftervärlden och till turisterna!!!

Vi hänvisar till senaste svaret

 2017-05-15 Intilliggande hus till Karpatorpet

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-12 | skapad: 2016-12-08
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4755 - kategori: 25

Inkomna synpunkter