2016-12-07 Belysning på cykel/gångväg

Jag höll på att bli påkörd av en cyklist en mörk kväll. Det gäller cykel/gångvägen bakom f.d. Hanemålafiket vid Stenbocks väg. Bakom f.d. fiket är vägen obelyst. Det innebar att, när jag kom gående från Stenbocks väg in på gångvägen, jag inte kunde se en mötande cyklist som körde utan belysning. Jag sneddade över vägen och upptäckte skuggan av cyklisten några få meter från mig. Hon (medelålders dam) såg förmodligen mig tydligt mot den skarpa vägbelysningen på Stenbocks väg. Ur hennes synpunkt så gick jag rakt emot henne och hon fick svänga för att inte köra på mig. Händelsen är förmodligen inte unik, eftersom cyklister/gående från Stenbocks väg inte uppfattar mötande cyklister/gående p.g.a. mörkret på denna del av cykel/gångvägen. Jag tror att en lampa mitt på denna vägstump skulle underlätta.

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

 

Hej!

Jag har varit på plats och kollat, mycket riktigt är det väldigt mörkt på platsen.

Just i ditt fall skulle ju damen i fråga haft belysning på sin cykel, men jag kan tänka mig flera andra omständigheter där onödig fara kan uppstå på grund av svag belysning och det är säkert precis som du säger inte första gången något liknande hänt där.

Vi kommer undersöka hur mycket det skulle kosta att installera en belysningsstolpe på platsen sedan får vi ta ställning till om det finns utrymme i belysningsbudgeten för en åtgärd. Nyttan kommer ju också vägas mot andra liknande fall/platser. Skulle det inte bli aktuell just nu (det här budgetåret) med en åtgärd så kommer platsen finnas med i vår framtida planering över platser där belysningen bör förbättras.

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-28 | skapad: 2016-12-07
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4750 - kategori: 25

Inkomna synpunkter