2016-12-05 Kommunens skyddsrum

På grund av det säkerhetspolitiska läget, så anser jag med flera att kommunens skyddsrum behöver ses över och utrustas snarast möjligt! Som det ser ut just nu kan de inte användas om Sverige skulle bli attackerat av främmande makt. Enligt försvarsdepartementet har risken ökat. Kommunen behöver även se över hur man skall kunna evakuera människor vid krig, naturkatastrofer med mera.

Thomas Lundberg, säkerhetssamordnare har svarat

Den civila försvarsplaneringen har återupptagits hos länsstyrelser och berörda statliga myndigheter. Länsstyrelsen är den myndighet som har det högsta ansvaret för planeringen av det civila försvaret i regionerna. Då du verkar vara intresserad av samhällsfrågor vet du säkert redan detta. Mitt svar blir offentligt och då kan det ändå vara bra att tydliggöra.

Länsstyrelserna kommer att ställa krav på kommunerna att utföra en rad åtgärder för att förbättra det civila försvaret. Under 2017 kommer myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att konkretisera för länsstyrelserna vilka krav som ska ställas på kommunerna. När vi i Nybro kommun får dessa krav till oss kommer vi naturligtvis att göra det som krävs av oss.

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-14 | skapad: 2016-12-05
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4742 - kategori: 25

Inkomna synpunkter