2016-10-15 Farliga vägar i kommunen

Komplettering till tidigare inlämnade synpunkter angående den farliga Hermanstorpsvägen och andra farliga vägar i Nybro:

Hastigheten måste sänkas på bl a den farliga Hermanstorpsvägen och även på andra farliga vägsträckor i Nybro kommun. När det gäller biltrafiken på Storgatan som jag har haft synpunkter på tidigare, så har Nybro kommun glömt bort förutom cyklister, gångtrafikanter så har många handikappade stora svårigheter att ta sig till affärerna. De rör sig långsamt och bilarna kör för fort. Bland alla människor i Nybro som är handikappade finns de synskadade. Jag anser att Nybro kommun borde göra mer för alla handikappade i kommunen. De synskadade verkar kommunen ha glömt bort totalt! För att underlätta för alla handikappade bör därför biltrafiken på Storgatan tas bort!

Det är även sorgligt att kommunen nu har tagit bort farthindren på Järnvägsgatan. Pga detta kör bilisterna åter igen för fort. Jag hoppas att kommunen sätter tillbaka farthindren igen på Järnvägsgatan, Hermanstorpsvägen och alla andra gator där det kör ”fartdårar” som inte respekterar lagar och paragrafer!

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Som jag tidigare svarade så vad gäller vägar utanför tätbebyggt område så är det Trafikverket som man får vända sig till. Vad gäller inom tätortsgränserna på de kommunala gatorna så pågår arbetet för fullt med ”rätt fart i staden” som innebär att hastighetsgränserna kommer sänkas på många av stadens gator.

Nybro kommun har inte glömt bort cyklister, gångtrafikanter eller handikappade. Vad gäller människor med olika funktionsnedsättningar och deras möjlighet att ta sig fram så finns det självklart mycket som skulle kunna bli bättre. Det finns många hinder i form av kantstenar, ojämnt underlag (gatsten), ramper som fattas, ja listan kan göras lång. Men detta är frågor som kommunen arbetar kontinuerligt med genom åtgärder som kanske inte alltid syns så mycket (det kan handla om en avfasad kantsten, placering av gatupratare etc). Vad gäller bil och cykeltrafik inom gångfartsområdet får denna ske på de gåendes villkor, dvs biltrafikanter och cyklister får inte hålla högre hastighet än gångfart och de måste lämna alla gående företräde!

Kommunen har numera två fast installerade farthinder på Järnvägsgatan i form av så kallade ”busskuddar” vilka hjälper till att hålla hastigheterna nere, vår mätning som gjordes efter att dessa farthinder installerades visade på lägre hastigheter än mätningarna vi gjort under tidigare år.

 

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson, Trafikingenjör

Datum för publicering | ändrad: 2017-05-29 | skapad: 2016-10-17
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4625 - kategori: 25

Inkomna synpunkter