2016-09-20 Trädplantering, luftkvalité och biltrafik i centrum

Nu har kommunen beslutat sig för att permanenta biltrafiken i centrum och istället för att plantera fler träd hugger man ner dem som till exempel äppelträden på före detta Awestomten. Man blir både arg och ledsen!. Kommunen anser att luftkvaliteten är mycket god.. Detta kan den tyckas vara i en internationell jämförelse. Den förskönande bilden som kommunen ger stämmer inte med verkligheten. Det finns förhöjda halter av bland annat marknära ozon, kväveoxider, organiska kolväten i tätorterna. I tätorterna har inte luftkvaliteten förbättrats alls och vägtrafiken är värst. Trots detta tillåter nu Nybro kommun att biltrafiken permanentas i centrum. Hur kan luftkvaliteten då bli bättre tycker ni? Nybro kommun arbetar tillsammans med andra kommuner och länsaktörer i klimatsamarbete för Kalmar län för en minskad klimatpåverkan. Istället gör ni nu tvärtom. Hur förklarar ni detta? Tack vare den försämrade luftkvaliteten har även allergier, astma, hjärt- och kärlsjukdomar, samt cancer ökat. Detta om något visar väl att luften inte har blivit bättre utan sämre! Ändå kan ni påstå att luftkvaliteten är mycket god. Biltrafiken måste bort från centrum och i närheten av bostäder. Förutom avgaserna blir det ju också problem med buller. Det är mycket viktigt att plantera fler träd och växter för att rena luften och tillföra mer syre.. I Göteborg, Stockholm med flera storstäder har man insett vikten av att plantera fler träd i tätorter. I Nybro gör man tvärtom. Trots att Nybro är så liten stad och det är gångavstånd till det mesta och nära till parkeringsplatser så väljer man att permanenta biltrafiken i centrum. Nu är det bara bilarna som får plats. Cyklister och gångtrafikanter göre sig icke besvär. På vilket sätt kan köpmännen/kvinnorna tjäna på detta om inte folk kan ta sig till affärerna? Kommunledningen tycker att man skall vänta tills det händer olyckor innan man omprioriterar beslutet. Skall inte kommunen istället arbeta för att förebygga olyckor och försämrad hälsa hos befolkningen?

Tillägg/Komplettering till tidigare inlämnad synpunkt 2016-09-20: I Oslo planerar man att göra stadskärnan helt bilfri till 2019 medan Köpenhamns gator sedan länge är avstängda för biltrafik. I Nybro däremot gör man tvärtom och tillåter biltrafik i centrum vilket är helt obegripligt.

Komplettering till inlämnade synpunkter 2016-09-20 som handlar om träd, biltrafik i centrum mm. Undertecknade undrar vad det är för vits med att skapa parkeringsplatser vid torget om beslutet om biltrafik i centrum kommer att rivas upp i framtiden? Plantera träd och växter istället!

Morgan Olsson har svarat

Det är Nybro kommuns politiker som fattat beslut i frågan om gångfartsområdet i Nybro centrum.

Då hastigheterna är låga och biltrafiken enkelriktad så är det fullt möjligt att cykla på gatan, något som många väljer att göra. För dem som väljer att inte cykla där finns ju alternativa vägar som ej innebär någon större omväg.

Vad handlarna i Nybro tror/tycker i övriga frågeställningar kan inte jag uttala mig om, här råder jag dig att kontakta handlarna med din frågeställning.

 

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson, Trafikingenjör

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-09-21
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4552 - kategori: 25

Inkomna synpunkter