2016-08-23 Gångfartsområde Storgatan

Angående gångfartsområde på Storgatan. Hur har ni tänkt er att man ska kunna cykla söderut på Storgatan? Bilarna parkerar till höger och bilarna kör till vänster och mellan dem ska vi cykla. Kommunen tillåter att handlarna ställer ut reklamskyltar på trottoaren och kommunen hjälper till med stora blomlådor att blockera trottoarerna. Våra barn får lära sig hur viktigt det är med miljön. Men det gäller inte Nybro kommun. Det är andra som skall ta på sig ansvaret att koldioxidutsläppen minskar. Avsluta försöket med biltrafik i centrum. Nu har allt blivit sämre för gående och cyklister.

Morgan Olsson har svarat

Så länge bilister och cyklister håller sig till gångfart och lämnar de gående företräde så som de är skyldiga att göra inom ett gångfartsområde så går det att cykla där utan några problem. Men det är ju tyvärr så att många bilister och cyklister ej håller sig till gångfart och inte heller lämnar de gående företräde.

Farthinder kommer installeras på Storgatan inom gångfartsområdet för att ytterligare sänka hastigheterna.

Det finns ju alternativa vägar som ej innebär någon större omväg för de cyklister som tycker att det känns obehagligt att cykla på inom gångfartsområdet.

Nybro kommun arbetar aktivt med att bygga ut gång- och cykelvägarna i kommunen för att på detta sätt öka andelen som väljer att ta cykeln istället för bilen. Så gott som årligen tillkommer nya gång- och cykelvägar inom kommunen. Det finns ca 60 km gång- och cykelväg inom kommunen.

Det är polisen som är tillståndsgivare för gatupratare/reklamskyltar.

Kommunen placerar inga blomlådor på trottoarerna, dessa placeras i den så kallade ”ränndalen” delen av gatan mellan körbanan och trottoaren. Blomkrukorna placeras ju ut dels för att de flesta tycker att det är trevligt med lite grönska och dels för att gångfartsområdet ej ska upplevas som en ”motorväg”, meningen är ju att man endast skall köra med fordon inom gångfartsområdet då det är nödvändigt och inte använda det som en genomfartsgata.

Nybro kommuns politiker har tagit beslutet om att området skall vara ett gångfartsområde, åsikterna om detta går ju så klart isär en del tycker som du, att det blivit sämre medan andra tycker det blivit bättre. Vi arbetar aktivt med att gångfartsområdet skall fungera så bra som möjligt och upplevas som positivt och värdesätter därför era åsikter om vad ni upplever som bra eller dåligt med området.

 

Med vänliga hälsningar

Morgan Olsson, Trafikingejör

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-08-29
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4435 - kategori: 25

Inkomna synpunkter