2016-08-20 Trafik på Smålandsgatan

Buskörning och tung trafik

Hej.

Jag är väldigt bekymrad över barns säkerhet på Smålandsgatan. Hastigheten hålls inte och det är inte ovanligt att bilarna kör förbi i mer än 70 km i timmen. Dessutom kör det tung trafik i full gas förbi varje vardag kl 03.00. Smålandsgatan har under åren blivit en gata med väldigt många barnfamiljer som inte alltid vågar låta sina barn ens cykla själva till skolan. Se nu till att sänka hastigheten eller sätt upp farthinder. Det ska väl inte behöva ske en olycka för att det skall bli en förändring?

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Tråkigt att höra om buskörning på gatan, jag förstår oron för barn (och alla andra).

Kommunen planerar att under hösten sänka hastigheten på Smålandsgatan från dagens 50 km/h till 40 km/h.

Alla bilförare har ett ansvar att följa de trafikregler och hastighetsbegränsningar som finns på våra vägar, nu är det ju tyvärr så att alla inte respekterar de regler som finns.

Om så är fallet så är det polisens uppgift att försöka lagföra de skyldiga.

Jag rekommenderar att du ringer till polisen och informerar dem om rådande omständigheter på gatan, förhoppningsvis kan ju det komma att resultera i frekventare hastighetskontroller på sträckan.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-08-23
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4397 - kategori: 25

Inkomna synpunkter