2016-08-19 Gångfartsområde Storgatan

Gångfartsområde enligt protokoll från 160524 Har läst igenom protokollet och känner mig ännu mer övertygad om att detta försök måste återgå till gågata. Synpunkter från förvaltningen när det gäller fördelar är klena t ex för handels skull behövs inte bilar till den typ av handel vi har utmed Storgatan. Folk i rörelse minskar för man är livrädd för att bli överkörd. Inbrotten har ökat kan det vara p g a tillgänglighetsaspekten. Däremot synpunkterna från er när det gäller nackdelar ställer jag upp helhjärtat på. Finns det inget sätt att ta in synpunkter från invånarna som använder sig av Storgatan genom enkät eller dylikt? När man pratar med folk på stan så känns det som att alla är upprörda över situationen som uppstått sedan gångfartsområdet infördes.

 

Morgan Olsson, Trafikingenjör har svarat

Nybros politiker har fattat beslutet att öppna upp storgatan i centrum för biltrafik.

Detta efter att handlarna i Nybro har framfört önskemål om en sådan åtgärd då detta skulle påverka handeln positivt.

Det har också visat sig att handlarnas omsättning ökat något sedan införandet av gångfartsområdet.

Att du upplever det som en otrygg miljö att röra sig i med gående och andra trafikanter blandat är ju inte bra.

Vi jobbar med att försöka öka tryggheten och känslan av trygghet inom området, i dagarna sker till exempel en omskyltning så att all biltrafik inom området blir enkelriktad.

Vidare kommer det att byggas farthinder för att sänka hastigheterna på fordonstrafiken inom området.

Någon enkät har vi inte planerat för tillfället, medborgarna har ju möjlighet att lämna åsikter precis som du gjort via synpunktsformuläret, det går även utmärkt via den vanliga postgången eller per telefon.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-08-23
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4395 - kategori: 25

Inkomna synpunkter