2016-08-18 Träd och växter i centrum

Olika trädarter gör olika mycket nytta i städer. Nu skall svenska forskare med hjälp av träd från Botaniska trädgården i Göteborg skapa en modell för att se hur mikroklimatet i städerna påverkas av trädens varierande kapacitet. Mycket av städernas tillväxt grundas på tekniska byggelement och siffror. På grund av att klimatförändringarna ökar så är det viktigt att plantera mycket träd och växter som kan absorbera luftföroreningarna. Jag har tidigare påtalat att Nybro kommun borde ha mer växter och träd bland annat i centrum. Istället tillåter man bilisterna att släppa ut ännu mer avgaser. Det går inte att cykla i centrum längre för att bilisterna tar så stor plats. Detta måste stoppas! Med undantag av handikappade. Undertecknad anser att Nybro bör göra som i Göteborg, det vill säga att kartlägga stadsträd för en bättre miljö!

Vi hänvisar till svaret nedan

 

 2016-09-20 Trädplantering, luftkvalité och biltrafik i centrum

Datum för publicering | ändrad: 2017-06-12 | skapad: 2016-08-24
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4402 - kategori: 25

Inkomna synpunkter