2016-07-12 Cykelleder S:t Sigfrid, Hanemåla, Svartbäcksmåla, Södra Bondetorp till Riddartorp

Hej!

Har cyklat ovan nämnd cykelled från Hanemåla, har frågor om hur det är tänkt kunna använda denna led. Leden är inte skyltad, finns endast på Nybro kartan. Kommer skyltning i Svartbäcksmåla i nuvarande projekt? Leden är mycket svårcyklad, hur sköts underhållet, buskröjning, gräsklippning av kanter etc? Leden går att cykla utan att köra på de stora bilstråken. Undantaget är Västra vägen där tunneln under Västra vägen är avstängd med taggtråd, varför? Hur är tankarna på användare av cykelled? Används antagligen i mycket liten utsträckning då tillgängligheten är mycket begränsad? Med vänlig hälsning och tacksam för svar.

Karin Thyberg, gatuchef har svarat

I dagsläget är det ännu inte bestämt över vad som ska skyltas i projektet Svartbäcksmåla.

Vad gäller underhållet är buskröjningen numera utförd enligt den årliga beställningen (norr om S.t Sigfridsån). Grusunderhållet på samma del är inte prioriterat, men vid behov har vi kompletterat.

Någon taggtråd finns i skrivandes stund inte vid tunneln under Västra vägen, förutsatt att vi menar samma tunnel.

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-07-26
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4349 - kategori: 25

Inkomna synpunkter