2016-04-21 Husbil parkerad på grönyta

Nu har en villaägare ställt sin husbil på grönytan igen. De tar fram den på våren och sedan står den parkerad där till oktober. Det är lämpligt att någon ansvarig tjänsteman tar tag i det snarast. De kan parkera den på egen tomt, parkeringsplats eller hyra plats. Ser oerhört trist ut att ha den där hela tiden.

Emma Tillback, exploateringssamordnare har svarat

Ägaren till husbilen är kontaktad och lovade att flytta den och ha den parkerad någon annanstans framöver.

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-04-26
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 4127 - kategori: 25

Inkomna synpunkter