2016-04-14 Barn och unga som mår psykiskt dåligt

Barn och unga som mådde psykiskt dåligt var den största gruppen som kontaktade BRIS kuratorer förra året. Antalet stödkontakter med BRIS ökade totalt med drygt 700 till 24 081 jämfört med 2014. Den sammanlagda bilden är att det är ett allvarligt och utbrett problem säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare hos BRIS. Han säger att frågan är viktig och att någonting behöver göras akut. Det kan röra sig om skolkuratorer och ungdomsmottagningar. Det kan ju även handla om organisationer som BRIS. BRIS stödjande kontakter är sådana som BRIS kuratorer bedömer att ett barn eller vuxen bör ta för att få stöd, hjälp och information. BRIS kuratorer nås via mail, chat eller dylikt. De tio vanligaste ämnena som togs upp 2015 var: psykisk ohälsa och dåligt mående, 22%, vänner 20%, skola 14%, familjekonflikter 13%, kärlek 12%, familjer 8%, myndighetskontakter 8%, kropp och utseende 7%, mobbning 5%(Källa: ! Barnens rätt i samhället, BRIS) Mina frågor är nu: Vad gör Nybro kommun för att hjälpa utsatta barn och ungdomar? Finns det tillräckligt många skolkuratorer som täcker behovet av hjälp? Finns det någon ungdomsmottagning som kan hjälpa utsatta ungdomar? Finns det något drogförebyggande arbete? (Har hört att drogproblemen har ökat i Nybro. 1996 skrev undertecknad en motion där jag redan då ville bekämpa missbruksproblem) Undertecknad har talat med en del ungdomar som säger att många av deras kamrater har gått med i IS för att bli gifta. Vad är det för hemska saker som händer här i Nybro och vad gör Nybro kommun för att förebygga detta? Jag har tidigare föreslagit att Rasamus och Saftprojektet skulle återstartas men fick till svar att arbetslösa ungdomar hade fått detta tillgodosett. Inget ord nämndes om att hjälpa människor med drogproblem eller flyktingar. Är tacksam för svar på mina frågor.
Mvh Eva Höglund Nybro

Gudrun Johnsson, förvaltningschef individ- och familjeförvaltningen, har svarat

Skrivelsen innehåller ett antal olika delar som bland annat omfattas av skolans verksamhet samt hälso- och sjukvården.

När det gäller socialtjänsten så har kommunen ingått ett avtal med Fryshuset för att arbeta förebyggande med utanförskap, brottslighet och droganvändning.

Hur många ungdomar i Nybro kommun som använder droger har vi inga uppgifter på. Dock har vi resultat från de drogvaneundersökningar som genomförs. Då mäter vi invånarnas drogvanor. Detta sker i samverkan med länsstyrelsen och CAN- projektet som kommunen deltar i. Undersökningen visar att användningen av droger har minskat. Undersökningen omfattar alkohol, tobak, narkotika och sniffning.

Antalet behandlingshem som finns ute i landet är många. Lyckligtvis har Nybro kommun under de senaste åren inte behövt placera på behandlingshem utan lyckats med behandling på hemmaplan.

Frågor om skolkurator får besvaras av skolan. Samma sak gällande mobbning.

På frågan om ungdomsmottagning så finns det i Nybro.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-30 | skapad: 2016-04-14
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4099 - kategori: 25

Inkomna synpunkter