2016-04-13 Misshandlade kvinnor

För en tid sedan ringde jag till socialchefen och frågade henne om hur många kvinnor i Nybro som blev misshandlade eller som på andra sätt har råkat illa ut. Socialchefen lovade att ringa till mig och berätta hur det förhöll sig. Men jag har ännu inte fått något svar. Jag har också i ett tidigare synpunktsbrev efterlyst en kvinnojour i Nybro och har frågat om varför detta inte finns. Den här frågan har jag inte heller fått svar på. Skulle vara mycket tacksam om jag kan få svar på mina frågor!  Mvh Eva Höglund Nybro

Gudrun Johnsson, socialchef, har svarat

Nybro kommun har i likhet med övriga sju kommuner i södra Kalmar län ett avtal med kvinnojouren. Detta har funnits sedan 1996. Nybro kommun har inte för avsikt att ordna detta i egen regi, då det finns ett väl fungerande system med goda erfarenheter och kompetenser för utsatta kvinnor. Under 2015 hade Nybro kommun 256 dygn på kvinnojouren.
15 kvinnor som varit våldsutsatta under 2014 har haft kontakt med socialtjänsten.

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-03 | skapad: 2016-04-21
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 4111 - kategori: 25

Inkomna synpunkter