2016-02-22 Svenska flaggan på offentliga byggnader

Jag saknar den svenska flaggan på offentliga byggnader, typ Balder, Stora Hotellet med mera.

Jan Johansson, fastighetsförvaltare har svarat

Hej!
Tack för Din synpunkter rörande flaggning.

De riktlinjer som tillämpas i dag är att flaggning med svenska flaggan utförs allmänna flaggdagar vid offentliga byggnader som förvaltningshuset Balder, polishuset och brandstation.

När det gäller Stora Hotellet så ägs fastigheten inte av Nybro kommun vilket gör att vi inte kan påverka flaggningen där.
Med vänlig hälsning

NYBRO KOMMUN
Samhällsbyggnad

Jan Johansson

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-02-23
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3951 - kategori: 25

Inkomna synpunkter