2016-02-18 Stadsarkitekt i Nybro kommun

Jag undrar över varför det inte finns någon arkitekt i Nybro? Det har ju funnits förr och det hade varit önskvärt med någon arkitekt med nya spännande idéer om hur framtidens bostäder och miljöer skall se ut. Tänker Nybro kommun anstränga sig för att rekrytera någon stadsarkitekt? Om inte, varför i så fall?

Jessica Dahl, planeringschef har svarat

Tack för din synpunkt.

Nybro kommun har valt att inte ha någon anställd med befattningen stadsarkitekt. Kravet enligt Plan- och bygglagen är att det ska finnas arkitektkompetens och den kompetensen finns redan i kommunen genom dess stadsträdgårdsmästare (landskapsarkitekt), översiktsplanerare, planarkitekt samt byggnadsinspektör.
Om ytterligare kompetens inom arkitektur- och gestaltningsfrågor behövs kan konsulttjänster köpas in.

Hälsningar
Jessica Dahl
Planeringschef

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-02-19
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3936 - kategori: 25

Inkomna synpunkter