2016-02-17 Portioner på äldreboende

Min mor bor på ett äldreboende i Nybro kommun. Hon äter väldigt lite av den mat som serveras. Jag tycker att det borde finnas valmöjligheter att få välja normal portion eller t.ex. barnportion till lägre pris. Som det är nu så förmodar jag att mycket mat måste slängas.

Carina Nilsson, måltidschef har svarat

Tack för din synpunkt.

Det finns inte olika priser på portioner beroende på storlek. Köket har portionsstorlekar att följa, så att alla ska kunna äta sig mätta. En del äter mer och andra äter mindre. Äter man lite så får man näringsdryck som ersätter maten, och detta ingår också i heldygnspriset. Köket och omsorgspersonalen samarbetar så att köket får information om vilka som äter lite. Köket skickar då mindre mat, vilket leder till mindre matsvinn.

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-02-18
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3934 - kategori: 25

Inkomna synpunkter