2016-01-22 Svartbäcksmåla

Jag tycker att Svartbäcksmålaområdet talar för sig självt genom det stora intresset vintertid och även sommartid med sin intressanta natur. Därför anser jag att området bör tillvaratagas och utvecklas till att bli en ypperlig tillgång för Nybro stad med omnejd och välkomnar allt som utvecklar området positivt i samråd naturligtvis med alla parter som värnar om området.

Frida Johansson, markförvaltare har svarat

Tack för din synpunkt.

Vad roligt att du är positiv till en utveckling av Svartbäcksmålaområdet.
En handlingsplan för utvecklingen av området håller på att tas fram och beräknas vara klar under våren 2016. I arbetet med att ta fram vilka aktiviteter och åtgärder som kommer finnas med i handlingsplanen har samråd skett med bland annat aktiva idrottsföreningar i området och med allmänheten.

Med vänliga hälsningar

Frida Johansson

Markförvaltare

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-01-28
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3856 - kategori: 25

Inkomna synpunkter