2016-01-18 Parkering i Svartbäcksmåla

Läste i tidningen att det råder stora parkeringsproblem i Svartbäcksmåla. Detta är ju ett naturreservat där många olika intressen finns. Vad jag vet så får man inte ändra eller göra ingrepp i ett naturreservat. Med tanke på kommunens urusla ekonomi så anser jag att kommunen kan spara in på utbyggnad av stugbyar och indragning av vatten/avlopp till en kostnad av 20 miljoner kronor! Området är skall ju vara anpassat till bla motion och bilar hör inte hemma i området. Hur bekväma kan folk bli? Svartbäcksmåla är ju inte heller någon högfjällsanläggning och kommer aldrig att bli. Med tanke på klimatförändringar och det pågående väderfenomenet El Nino så tycker jag att kommunen skall tänka sig för. När det gäller parkeringsplatser så tycker jag att man kan utnyttja de tre fotbollsplanerna vintertid samt den nuvarande parkeringen utanför Pukevallen. Under sommartid kan ju ovanstående fotbollsplan! er användas under nattetid eller under tider som de inte används. Sedan skall man inte glömma att det finns några parkeringsplatser utanför glasbruket och designskolan.

Frida Johansson, markförvaltare har svarat

Tack för din synpunkt.

Syftet med Svartbäcksmåla naturreservat är att skydda och utveckla biologisk mångfald samt att främja och friluftsliv och motion.
Kommunfullmäktige antog 2013 en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Ett av målen i planen är att utveckla Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och friluftsaktiviteter. I Kommunplan 2014-2016 gav fullmäktige sedan kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till en långsiktig (5-10 år) handlingsplan för Svartbäcksmåla.

När det gäller förslag till aktiviteter till handlingsplanen är det en satsning på att göra Svartbäcksmåla till ett centrum för naturupplevelser och friluftsaktiviteter året runt, inte endast vintertid.

När det gäller parkeringar så är det beslutat att en strukturering av den stora asfalterade parkeringsytan ska göras under 2016 som gör ytan mer inbjudande och samtidigt gör det lättare att parkera när det blir mycket bilar. Vid större tävlingar och arrangemang (t.ex. Draghunds SM) är det brist på parkeringar i området. En utveckling av området är både till för de boende i Nybro men även för turister och långväga besökare vilket gör att det behöver finnas bra parkeringsmöjligheter.

I materialet återfinns förslag till att återställa kulturmiljöer, i första hand delar av det gamla odlingslandskapet.

Med vänliga hälsningar

Frida Johansson

Markförvaltare

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-01-19
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3835 - kategori: 25

Inkomna synpunkter