2016-01-12 Trafik i korsningen Tunnelgatan och Storgatan

Har flera gånger påpekat att behovet av ”lämna företrädesmarkering” är önskvärt då bilar som kommer från Tunnelgatan mot Storgatan kör för fort. Svaret jag fick var att kommunen har satt upp speglar där kommunen hoppas att bilisterna uppmärksammar detta. Så är tyvärr inte alltid fallet där jag mfl gång på gång har varit nära att bli påkörda och där bilisterna kör för fort. Hur läng till skall kommunen negligera detta problem? Måste det hända en allvarlig olycka först???

Morgan Olsson, trafikingenjör har svarat

Tack för din åsikt.

Jag är lite osäker på vilken plats du avser med ”bilar som kommer från Tunnelgatan mot Storgatan” men som jag ser det är situationen följande:
I korsningen där Tunnelgatan ansluter till Storgatan är Storgatan enkelriktad i västlig riktning, det kommer således ingen trafik ut på Tunnelgatan från den västliga sträckningen av Storgatan och i korsningen Storgatan – Stora Trädgårdsgatan finns det en lämna företrädesskylt. Vad gäller övergångsstället som finns där Tunnelgatan ansluter till Storgatan så är den både målad och skyltad som den skall och det finns även en extra skylt före övergångsstället som varnar för just detta.
Jag har även tittat på den trafikmätning som gjorts på Tunnelgatan mellan 2012-04-10 och 2012-04-17. Under perioden passerade 19 224 fordon (båda riktningarna sammantaget) platsen för mätningen. Av dessa 19 224 fordon var det endast 69 stycken som överträdde hastighetsbegränsningen på platsen. Vilket medför att endast 0,36 % av fordonen överträdde hastighetsbegränsningen, detta är en mycket låg siffra.
Jag ser således ingen anledning eller plats där en lämna företrädesskylt skulle behöva sättas upp vid Tunnelgatans anslutning till Storgatan.

Nybro kommun negligerar inte trafiksituationen på kommunens vägar och gator, vi jobbar aktivt för att förbättra miljön för alla i trafiken men tyvärr är det inte möjligt att ”bygga bort” alla faror som kan uppstå. Det är viktigt att komma ihåg att det är vi själva (trafikanterna) som har det största ansvaret för att det inte skall ske olyckor genom att respektera de lagar och regler som finns, anpassa hastigheten efter rådande omständigheter och inte minst genom att visa varandra hänsyn därute på gatorna.

Återkom gärna om det skulle vara så att jag missförstått frågan/platsen.

Med vänliga hälsningar
Morgan Olsson
Trafikingenjör

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2016-01-12
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 3808 - kategori: 25

Inkomna synpunkter