2017-03-01 Hemtjänst, larm och sjukvård

Vid ett antal tillfällen under januari fungerade inte min mammas trygghetslarm.
Upplever att hemtjänstpersonalen saknar viss utbildning när det gäller hantering av stomipatienter. Utbildning anordnas i Kalmar men det vet inte personalen om.
Tråkigt att min mamma drabbades av läckage sex gånger i rad och fick inflammation i stomin. Här bör ni säkerställa att personalen har rätt utbildning.

Bengt Thörnblad, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård har svarat

Synpunkter från anhöriga utvecklar vår verksamhet.
Ni tar upp problem kring larmet och stomivården. När det gäller larmet så har ni tidigare haft kontakt med enhetschef Ann Söderström som på telefon förklarat vad som blivit fel.
När man fått en stomi kan det ta en tid innan tarmen kommer i ”rätt läge”. En viss svullnad och irritation kan finnas runt öppningen. Den aktuella personalgruppen är van vid stomivård och sköter andra stomipatienter med framgång.
vår inställning är alltid att vi kan bli bättre så vi tar till oss dina synpunkter och vi förstår att många frågor kan komma upp när behovet av vård och omsorg är så stort. Finns fler frågor så föreslår vi att ni anhöriga kommer till Nybro och träffar ansvariga chefer och sjuksköterskor. Då har vi möjlighet att mer in detalj gå in på vad som varit.

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-16 | skapad: 2017-03-07
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 5006 - kategori: 25

Inkomna synpunkter