2020-04-06 FRÅGA OM IDROTTSFÖRENINGAR FÅR STÖD AV CORONAPENGAR SOM STATEN KOMMER ATT DELA UT

Frågan ställd till Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Med uppskjutna seriestarter inom t ex fotbollen är det svårt att sälja in sponsring och publik- och kioskintäkter uteblir helt tills vidare. Ett stort intäktsbortfall för föreningarna med andra ord. Kommer idrottsföreningar få extra stöd av de coronapengar som staten delar ut till kommunen? Så som Barometern-OT skrev om fredagen 3/4 att Kalmar kommun kommer att göra.

Partierna har svarat gemensamt och hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens information till föreningslivet om stöd till föreningar med anledning av covid-19,  Se bifogad fil

 

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-08 | skapad: 2020-04-06