2019-02-18 ANGÅENDE SÅLD MARK TILL ISLAMISKA KULTURFÖRENINGEN

Frågan ställd till samtliga partier

Islamiska kulturföreningen har köpt mark i närheten till min fastighet. Hur mycket mark rör det sig om? Vad är det tänkt för bebyggelse där?

Anders.

2019-01-18 SVAR FRÅN CENTERPARTIET

Hej Anders

Tack för din fråga. Jag skickar över det beslut som kommunstyrelsen enhälligt antog i december 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att sälja Brunnen 6, 7 och 8 till Islamiska Kulturföreningen till en summa av 83 000 kronor (enligt gällande taxa) för byggnation av ny föreningslokal. Försäljningen sker genom ett markanvisningsavtal, där krav ställs på giltigt bygglov inom 1 år. När detta uppfyllts tecknas köpekontrakt och försäljningen fullföljs samt

att fastigheterna Brunnen 6, 7 och 8 ska fastighetsregleras till en fastighet för att kunna lösa parkeringsfrågan inom den egna fastigheten, se beslutsunderlag. Förrättningskostnaderna, anslutningsavgifter och eventuella andra kostnader som är förenade med köpet bekostas av köparen.

 

2019-01-19 SVAR FRÅN SVERIGEDEMORATERNA

Vi väljer att svara på frågan via det pressmeddelande vi skickade in för en månad sedan.

Pressmeddelande 2019-01-18 till Barometern, Östra Småland, Nybro tidningen och 24Nybro.

Nej till moské i Nybro!

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att säga ja till försäljning av tre centrala tomter till Islamiska Föreningen i Nybro, med 2.500 medlemmar. De aktuella tomterna, Brunnen 6, 7 och 8, är godkända för byggnation av föreningslokal. Vi erfar dock att bygget Islamiska Föreningen tänker uppföra i själva verket handlar om en moské för religiösa aktiviteter. Försäljningen av dessa tre tomter kommer tyvärr inte att behandlas i kommunfullmäktige, då övriga partier inte anser detta nödvändigt.

Vår ståndpunkt är att frågan måste komma invånarna till kännedomen. Om det kommer bedrivas religiös verksamhet i stället för föreningsverksamhet är frågan långt viktigare än enbart en tomtförsäljning.

2019-01-19 SVAR FRÅN MODERATERNA

Islamiska föreningen har köpt Brunnen 6 -8. Det är 3 tomter. Marken ska användas för att bygga en föreningslokal.

2019-02-25 SVAR FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

Svaret från socialdemokraterna är att storlek på tomten blir 2 772 kvadratmeter och att det finns ingen bygglovsansökan inlämnad än.

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-02 | skapad: 2019-02-18

Inkomna frågor & svar