2019-01-03 MOSKÉ I NYBRO

Frågan ställd till samtliga partier

Min fråga är kommer det att byggas någon moské i Nybro

Gunilla.

2019-01-06 SVAR FRÅN MODERATERNA

Kommunen har sålt mark till Islamiska kulturföreningen där de har för avsikt att bygga föreningslokal. Det är vad vi vet.

2019-01-07 SVAR FRÅN CENTERPARTIET

Tack för din fråga.

Kommunen har fått en förfrågan om köp av mark från Islamiska kulturföreningen för byggnation av föreningslokal. I dagsläget har det inte kommit in någon ansökan om bygglov för moské.

2019-01-07 SVAR FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi anser att moskén som symbol för en religion där inte allas lika värde respekteras inte ska uppföras i Nybro.

2019-01-09 SVAR FRÅN VÄNSTERPARTIET

Svaret är att det vet vi inte.

2019-01-10 SVAR FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

Svaret från S är: Vet ej

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2019-01-04
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6759 - kategori: 247

Inkomna frågor & svar