2018-07-05 TAXI BEHÖVS I NYBRO

Frågan ställd till samtliga partier.

Hej!

Sedan den 1/5 2018 kan man inte längre åka med taxi som privatperson i Nybro kommun. Jag åker med Närtrafik annars, men när min hund ska trimmas/klippa klorna hos Hundtrimmet (Simontorp) har jag anlitat taxi. I Närtrafik får inga hundar åka. Kan inte heller hälsa på min mamma som bor i centrum med min hund. Taxi behövs även för de äldre och alla turister. En stad som Nybro har nu varken taxi(eller stadshotell) vilket är dåligt. Hur tänker ni lösa detta och när?

Anneli T.

2018-07-06 SVAR FRÅN CENTERPARTIET

Att driva företag är inte kommunens uppdrag men vi välkomnar gärna en entreprenör som vill starta upp taxiverksamhet.

Efter kontakt med Flexbuss, så har vi fått besked att taxiresorna inte gått ihop sig och att underlaget är för litet för taxiverksamheten. Alltid svårt att agera när företag drar ner eller stänger verksamhet, vi kan bara beklaga. Information från Flexbuss finns hos Resecentrum och medborgarkontor.

Information från Glasriket Taxi

Som ett led i verksamhetsutvecklingen kommer Glasriket Taxi att från 1 maj 2018 att fokusera på fasta uppdrag. Beslutet grundar sig på att efterfrågan på kategorin fasta uppdrag stadigt ökat under de senaste åren, samtidigt som efterfrågan på traditionella taxiresor minskat.

Detta innebär att vi inte kommer att erbjuda traditionella taxiresor för företags- och privatmarknaden efter den 30 april.

Är ni en större grupp som önskar förbeställa en transport så är ni välkomna med en förfrågan till  www.dackebuss.se/offertforfragan

Alternativ för dig som är i behov av en traditionell taxi, efter 30 april så finns det i Kalmar och Emmaboda:

Sverigetaxi Kalmar  0480 – 44 44 44

Nettotaxi Kalmar  0480 – 16 000

Taxi Emma Emmaboda  0471 – 101 00

 

2018-07-06 SVAR FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA

Hej

Det är olyckligt att det inte finns någon taxi i Nybro kommun, men det är inget vi som kommun direkt kan styra över.

För att kunna bedriva en taxiverksamhet måste det finns ett underlag av körningar för att få verksamheten att gå ihop. I mindre städer och på landsbygden räcker sällan de privata körningarna utan man behöver även samhällsbetalda resor (skolskjuts, färdtjänst o dyl.).

I kommunen har vi skyldighet att använda våra pengar så effektivt som möjligt och har därför gjort stora länsgemensamma upphandlingar för vårt behov av resor såsom skolskjutsar och färdtjänst, på gott och ont.

Men vi Socialdemokrater har de sista åren drivit frågan om att vi behöver tänka nytt kring möjligheten att resa kollektivt inte minst i landsbygd, där det sällan behövs stora bussar. Vi vill göra en översyn kring hur vi kan ha en välfungerande och användbar kollektivtrafik på landsbygden mer behovsstyrd och mindre fordon. Detta kan vara ett ben och skapar förutsättningar för att driva taxirörelse i Nybro i framtiden.

Om vi får Nybrobornas förtroende för att leda vår kommun framöver kommer vi göra vårt bästa för att skapa förutsättningar så att en taxirörelse åter kan etablera sig i Nybro.

Men kommunen äger inte frågan, det handlar också om att det måste finnas företag och privatpersoner som nyttjar taxi. Tyvärr ökar idag åkandet med svarttaxi vilket gör att seriösa åkare inte får tillräckligt med resor. Här måste alla ta sitt ansvar om vi ska kunna ha seriösa taxiföretagare i vår kommun.

2018-07-10 SVAR FRÅN MODERATERNA

Att de taxientreprenörer som funnits i Nybro lagt ner sin verksamhet beror troligtvis på dålig lönsamhet. Nybrofolket åker helt enkelt för lite taxi. Det kan också bero på att vi har en väl utbyggd närtrafik och lantturer. Det ena tar på något sätt ut det andra. Vi beklagar naturligtvis att det är på detta sätt. Detta är svårt för oss politiker att påverka.  Beträffande synpunkten att husdjur inte är välkomna på KLT:s fordon förefaller lite konstigt . På deras hemsida ges uppgifter om att husdjur gärna få medtagas vid transport.  I frågan nämns att det i Nybro centrum saknas övernattningsmöjligheter. Så har det varit en tid men via välinitierade källor som jag varit i kontakt med så kommer vandrarhemmet att öppna sin verksamhet inom kort.

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-14 | skapad: 2018-07-06
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 6370 - kategori: 247

Inkomna frågor & svar