2018-01-22 AVSKEDAD BEHANDLINGSASSISTENT

Frågan ställd till samtliga partier

Hej,

Jag undrar om det är föreståndaren för Hvb hemmet eller personalchefen som står ansvarig för det felaktiga beslutet om avsked på behandlingsassistenten. Beslutet kostade oss skattebetalare över en miljon. Så inkompetenta chefer bör vi inte ha i kommunen. Vad blir åtgärden? För övrigt har jag hört att föreståndaren ej har någon högskoleexamen, vilket är ett krav från IVO.

Kalle.

2018-01-23 SVAR FRÅN CENTERPARTIET, SOCIALDEMOKRATERNA, MODERATERNA OCH KRISTDEMOKRATERNA

Allt sedan händelsen blev känd för kommunledningen har den utretts i flera steg, först gjordes en kartläggning av själva händelsen och sedan ett antal avstämningar mellan personalavdelningen och SKL (Sveriges Kommuner och Landstings) rättsexperter.

Personalchef Mats Dalberg har delegation på att fatta beslut om avsked (efter samråd med berört presidium, i detta fallet Individ- och familjenämnden) och vägen fram till beslutet kantades av ett antal avstämningar, dels på varje möte med KSAU (kommunstyrelsens arbetsutskott) som är personalmyndighet i Nybro kommun och med kommunchefen. Mats Dalberg har skött utredning och beredning professionellt.

Händelser som denna är inte enkla. Händelseförloppet finns det vittnen till, några av dem är barn. Vår bedömning tog utgångspunkt i dessa barns exeptionella situation som kräver ett särskilt gott och lämpligt bemötande av personalen. Oaktat hur händelsen utlöstes är beteendet helt oacceptabelt. Detta fann vi stöd för i samtalen med SKL. Mats höll KSAU och kommunchefen fortlöpande informerade under hela förloppet.

Efter den centrala förhandlingen (som ju Nybro inte själva deltar i) förmedlade SKL till oss att en fortsatt process i arbetsdomstolen i så fall var nästa steg. I en sådan process skulle sannolikt barnen kallas som vittnen. Bedömningen kring hur domstolens slutsats skulle bli bedömde vi till 50/50 och hade då att välja på att ta processen eller avstå. Av hänsyn till vittnen och en samlad helhetsbedömning gjorde att vi valde att inte gå vidare trots att vi i sak inte ändrat uppfattning. En fällande dom hade dessutom kunnat bli dyrare än en överenskommelse. Det finns alltså ingen dom som säger att Nybro kommun fattat ett felaktigt beslut.

Det är personalchefen på delegation som hanterar dessa frågor och några åtgärder visavi denne är inte aktuellt. Orsaken beskriver vi också ovan.

Påståendet om att föreståndaren på Hvb-hemmet inte har högskoleexamen är felaktigt. Berörd person har en dokumenterad akademisk utbildning.

2018-01-29 SVAR FRÅN VÄNSTERPARTIET

Vi säger att vi har för lite kännedom och insyn i ärendet. Det du undrar över är ett enskilt personalärende som vi har alldeles för lite kunskap om. Vi har inte behörighet att uttala oss i enskilda ärenden.

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-17 | skapad: 2018-01-22
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5860 - kategori: 247

Inkomna frågor & svar