2017-07-04 FRÅGA OM SFI – KVÄLLSUNDERVISNING

Frågan ställd till socialdemokraterna och centerpartiet.

Hur går det att Arbetsförmedlingen vill att man ska söka jobb som nyanländ och det finns ingen möjlighet att lära sig svenska? Varför finns det inga sfi-kvällskurser i Nybro och varför är väntetiderna så långa att delta i sfi?

Gunter F.

2017-07-04 SVAR FRÅN CHRISTINA DAVIDSON (C)

Hej!

Tack för din fråga!

Vill först ge dig ett svar angående kvällsundervisning. Kvällsundervisning erbjuds sedan i maj månad 2017. Under sommaren ger vi undervisning på C-nivå tre kvällar per vecka. Efter sommaren kommer vi att utöka antalet kvällskurser så att vi även kan på övriga nivåer.

SFI-undervisningen i Nybro kommun expanderar kontinuerligt. Under det senaste året har ett tiotal nya lärare anställts och vi har därmed kunnat ta emot allt fler elever. Rekryteringen av lärare sker kontinuerligt för att kunna utöka verksamheten.

Förutom att öka antalet lärare arbetar vi kontinuerligt med att öka antalet tillgängliga elevplatser.

Vi ger förutom traditionell SFI-undervisning, även yrkesutbildningar i kombination med SFI. Sedan oktober 2016 ger vi en förberedande vård- och omsorgsutbildning i kombination med SFI som en sammanhållen utbildning. Det har varit en mycket lyckad satsning och i augusti tar vi in en ny grupp till denna utbildning. Samma månad startar vi även ytterligare två sammanhållna yrkesutbildningar där vi kombinerar svenska som andraspråk med yrkesförarutbildning respektive vård-  och omsorgsutbildning.

För att kunna ta emot fler elever och för att tillgodose att även förvärvsarbetande med flera ska kunna bedriva SFI-studier, startade vi i maj  kvällsundervisning tre kvällar i veckan. Detta är något vi kommer att fortsätta med samt utöka i takt med efterfrågan.

SFI-undervisningen erbjuds året om utan uppehåll.

Ledstjärnan i all vår utbildning är kvalitet! Det är därför viktigt att utökningen av verksamheten går hand i hand med detta krav och att kvalitet går före kvantitet, även när vi expanderar.

Datum för publicering | ändrad: 2018-01-15 | skapad: 2017-07-04
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 5320 - kategori: 247

Inkomna frågor & svar