2016-12-14 Fråga varför heter det Nybro

Frågan ställd till samtliga partier

Varför heter det Nybro?

P. Lublin

Tack för din fråga till politikerna. Vi har dock valt att låta vår kommunarkivarie besvara frågan.

2016-12-21 SVAR FRÅN KOMMUNARKIVARIEN

Legenden om ortsnamnet.

Det sägs att vid bron över Bolanders bäck, som då hette något annat, fanns en krog – lämpligt placerad för oxförarna som var på väg in mot det småländska höglandet, eller ut mot kusten – som inte var den snyggaste. Krogen gavs därför namnet Lortkrogen, som i sin tur blev Lortbron.

När garvaren Bolander etablerade sitt företag i vid ån under första hälften av 1800-talet var han inte förtjust i adressen Lortbron och då man byggt, renoverat bron lyckades han arbeta in namnet Nybro.

En liknande namnförändring kan man se i ortsnamnet Alstermo, som tidigare hette Hohusslätt. Den lokala fabrikören på pappersbruket, som lyckades få fram en internationell succé med resväskan Pegasus, noterade att hans utländska affärskontakter hade problem med ortsnamnet och tvingade fram ett namnbyte av orten, mot folkviljan.

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-07-03 | skapad: 2016-12-15
Webbredaktör: Marianne Nilsson | marianne.nilsson@nybro.se
Id: inlägg: 4765 - kategori: 247

Inkomna frågor & svar