Kommunikation med medborgare

Det är viktigt för oss i Nybro kommun att du som invånare vet var du hittar information från oss. Här får du en snabb överblick.

Webbplats – nybro.se

Vår huvudsakliga kanal för information är här på webben. Här hittar du all information samlad och det är här du får en helhetsbild av det som sker i kommunen. Webbplatsen är en service som finns till för dig som boende i Nybro kommun. Vi presenterar också nyheter och även krisinformation av olika slag när det behövs. Evenemang hittar du på vår nya evenemangssida  nybro24.se.

Sociala medier

Vi på Nybro kommun har valt att arbeta aktivt med sociala medier. På detta sätt skapar vi ytterligare en möjlighet till dialog via olika kanaler där många boende i kommunen redan befinner sig. Vi är mest aktiva på Facebook och Instagram. Dessutom finns vi på LinkedIn, YouTube och Twitter.

 Läs mer om Nybro kommun i sociala medier

Personlig kontakt

Självklart är du alltid välkommen att ta en personlig kontakt med någon av oss på kommunen. Om du inte vet vem du ska prata är det enklast att ringa till vår växel så hjälper de dig att hitta rätt. Om din fråga är av allmän karaktär kontaktar du vårt medborgarkontor. Vi finns här för dig!

Övriga kanaler

Vi försöker sprida viktig information via så många kanaler som möjligt. Du kan hitta information från oss via bland annat:

  • olika trycksaker (foldrar, affischer med mera)
  • våra informationsskärmar
  • annonser i lokala tidningar

Grafisk profil

Den grafiska profilen talar om för oss hur vi ska se ut när vi kommunicerar. Genom att följa en gemensam profil blir det mycket tydligare för mottagarna vem avsändaren av budskapet är.

  nybrokommun_grafiskprofil – PDF (7 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-01 | skapad: 2014-08-22

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Bokens dagliga verksamhet Fritidsgården Mejeriet Kulturskolan Madesjöskolan [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]