Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen behandlar frågor och svar efter de riktlinjer som finns och förbehåller sig rätten att vid behov inte publicera vissa frågor. Det går inte att ställa frågor anonymt men det är tillåtet att uppge en signatur för publicering på webben.

 Här hittar du inkomna frågor och svar som behandlats

 Läs våra riktlinjer innan du ställer din fråga

Fråga din politiker

Jag vill ställa frågan till (det går att välja flera)

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-01 | skapad: 2015-11-03
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 3447 - kategori: 24

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]