Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får inte ställas i enskilda myndighetsärenden.

Frågan får ta högst två minuter att läsa upp och ska vara riktad till namngiven politiker. En kort följdfråga på två minuter får ställas. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Allmänhetens frågestund får max ta 30 minuter per tillfälle.

Om svar ej kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet ska berörd förtroendevald skriftligen svara inom tio dagar. Svaret lämnas via kommunstyrelseförvaltningen.

Du som inte har möjlighet att närvara på mötet kan skicka in din fråga i förväg. Din fråga ska vara inne minst en vecka före aktuellt möte.

Formulär för allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Relaterat: Webbsida för: Allmänhetens frågestund

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-11 | skapad: 2014-08-22
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 98 - kategori: 24

Medborgardialog

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Sociala medier

Det finns många kanaler för att få information från oss. Oftast hittar du oss med användarnamnet nybrokommun. På denna sida [...]

  Verksamheter i sociala medier

Nybro kommuns verksamheter med närvaro på sociala medier med egna kanaler. Facebook Aktivitetscentrum Kulturskolan Nybro Bibliotek Madesjöskolan (musik) Nybro Bostads [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]