Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får inte ställas i enskilda myndighetsärenden.

Frågan får ta högst två minuter att läsa upp och ska vara riktad till namngiven politiker. En kort följdfråga på två minuter får ställas. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Allmänhetens frågestund får max ta 30 minuter per tillfälle.

Om svar ej kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet ska berörd förtroendevald skriftligen svara inom tio dagar. Svaret lämnas via kommunstyrelseförvaltningen.

Du som inte har möjlighet att närvara på mötet kan skicka in din fråga i förväg. Din fråga ska vara inne minst en vecka före aktuellt möte.

  Blankett för allmänhetens frågestund – PDF-fil (156 kB)

Formulär för allmänhetens frågestund

Du kan antingen fylla i blanketten och skicka in till oss eller så kan du använda detta webbformulär. Båda sätten hanteras lika.

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Relaterat: Webbsida för: Allmänhetens frågestund

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-01 | skapad: 2014-08-22
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 98 - kategori: 24

Medborgardialog

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Fråga din politiker

Här kan du ställa en fråga direkt till kommunens folkvalda politiker. Alla frågor och svar publiceras här på nybro.se. Redaktionen [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Medborgarkontoret

Vi på Medborgarkontoret i Nybro kommun arbetar med samhällsvägledning och information. Medborgarkontoret sätter dig som medborgare i fokus och vi [...]

  Fråga din politiker - Riktlinjer

Alla frågor i Fråga din politiker granskas innan de publiceras av kommunstyrelseförvaltningens kansli. Redaktionen hanterar frågor och svar utifrån gällande [...]

  Överklaga beslut

Den som menar att ett beslut fattat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller av en nämnd är olagligt kan överklaga beslutet inom [...]