Lämna en synpunkt – Riktlinjer

För att vi ska kunna bli ännu bättre är det viktigt att vi får synpunkter på vårt arbete, både positivt och negativt.

 Lämna din synpunkt via synpunktsformuläret

 Eller skriv ut och skicka in synpunktsblanketten – PDF-fil

 Inkomna synpunkter som blivit behandlade

Riktlinjer för användning

  • Håll din synpunkt kort och saklig.
  • Följdfrågor kommer inte att publiceras på webbplatsen och bör heller inte ställas via detta forum.
  • Håll en god och respektfull ton.
  • Synpunkter som innehåller länkar eller reklam publiceras inte.
  • Synpunkter som innehåller kränkande uppgifter publiceras inte.
  • Synpunkter som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som bedöms strida mot lag publiceras inte.
  • Synpunkter där privatpersoner namnges eller på annat sätt pekas ut publiceras inte.

Din synpunkt är viktig

Vårt mål är att lösa problem när de uppstår. Vi kan då förklara vad som har blivit fel eller varför ett visst beslut har fattats. Vi tar även emot anonyma synpunkter.

Innan du ställer en fråga kan du titta om någon annan redan har frågat samma sak.

Hur behandlas min synpunkt?

Vi tar emot synpunkter både muntligen och skriftligen. Målet är att den som lämnat synpunkten ska bli kontaktad inom en vecka.

En inlämnad synpunkt behandlas som allmän handling. En allmän handling är offentlig och kan lämnas ut om någon frågar efter den. Detta gäller inte sekretessbelagda handlingar.

I samband med att du lämnar in din synpunkt medger du att Nybro kommun behandlar personuppgifter om dig. Enligt §§ 26 och 28 i Personuppgiftslagen har du rätt att få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Alla synpunkter som kommer in via  formuläret redovisas här på kommunens hemsida (se våra riktlinjer) efter att de blivit behandlade. Synpunkten raderas efter ett år på webbplatsen.

Vi vill att alla anställda och politiker i Nybro kommun ska känna till hur vi hanterar synpunkter.

Ibland kan det hända att vi kortar ner både svar och synpunkt för publicering på webbplatsen. Även stav- och skrivfel rättas till.

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-08-22

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).