Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska utföras under de närmaste två åren: 2019-2020

Här hittar du  Klimatsmarta Nybro – Strategi för energi och klimat
Här hittar du  Handlingsplan till Klimatsmarta Nybro

Kontaktperson
Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare
 erika.gulich@nybro.se, 0481-453 32

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Klimatsmarta Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-18 | skapad: 2019-02-19

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).