Kommunikation med invånare

Det är viktigt för oss i Nybro kommun att du som invånare vet var du hittar information från oss. Här får du en snabb överblick.

Webbplats- www.nybro.se

Vår huvudsakliga kanal för information är här på webben. Här hittar du all information samlad och det är här du får en helhetsbild av det som sker i kommunen. Webbplatsen är en service som finns till för dig som boende i Nybro kommun. Vi presenterar också nyheter och även krisinformation av olika slag när det behövs. Evenemang hittar du på vår nya evenemangssida  www.nybro24.se.

Sociala medier

Vi på Nybro kommun har valt att arbeta aktivt med sociala medier. På detta sätt skapar vi ytterligare en möjlighet till dialog via olika kanaler där många boende i kommunen redan befinner sig. Det är inte möjligt för oss att finnas på alla ställen. Vi har valt Facebook som vår huvudkanal med twitter som stöd när det kommer till sociala medier. Här finns det möjlighet att kommentera våra inlägg, skriva egna inlägg eller skicka meddelanden till oss.

 Nybro kommuns Facebook sida

 Nybro kommuns Twitter sida

  Nybro kommuns policy för sociala medier – PDF (165 kB)

Nybrobo (mobil-app)

Applikationen är framtagen för att du som bor i Nybro kommun snabbt och enkelt ska kunna hitta lokal information som till exempel matsedel, lediga jobb, nyheter, evenemang med mera. Appen finns att ladda ner utan kostnad via Appstore och Google play.  Läs mer om appen Nybrobo.

Personlig kontakt

Självklart är du alltid välkommen att ta en personlig kontakt med någon av oss på kommunen. Om du inte vet vem du ska prata är det enklast att ringa till vår växel så hjälper de dig att hitta rätt. Om din fråga är av allmän karaktär kontaktar du vårt medborgarkontor. Vi finns här för dig!

Övriga kanaler

Vi försöker sprida viktig information via så många kanaler som möjligt. Du kan hitta information från oss via bland annat:

  • olika trycksaker (foldrar, affischer med mera)
  • våra informationsskärmar
  • annonser i lokala tidningar

Kommunikationsplattform

Hur vi kommunicerar med våra medborgare och övriga intressenter styrs av Nybro kommuns kommunikationsplattform. Här beskrivs det varför, med vem och hur vi ska kommunicera.

  Kommunikationsplattform_nybrokommun – PDF (9 MB)

Grafisk profil

Den grafiska profilen talar om för oss hur vi ska se ut när vi kommunicerar. Genom att följa en gemensam profil blir det mycket tydligare för mottagarna vem avsändaren av budskapet är.

  nybrokommun_grafiskprofil – PDF (7 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2018-02-26 | skapad: 2014-08-22
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 97 - kategori: 7

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).